Faktury VAT dla osób prywatnych

Za Państwa pobyt możliwe jest otrzymanie faktury VAT zarówno na osobę prywatną jak i firmę. W treści faktury będzie jako nazwa usługi wpisane: Noclegi w terminie od … do … Treść może być modyfikowana dowolnie, z tym że w nawie usługi zawsze pozostaje wyrażenie “noclegi” zamienione ewentualnie na “usługę noclegową”. W treści faktury nie wpisujemy wyrażeń typu: “Wczasy”, “Turnusy rehabilitacyjne”, “Kolonie” itp.

Faktury VAT dla firm

Jeżeli faktura za Państwa pobyt będzie wystawiana na firmę, konieczne jest poinformowanie nas o tym podczas wpłacania zaliczki, ponieważ wiąże się to z koniecznością wystawienia faktury zaliczkowej. W treści faktury umieszczamy wyłącznie “Noclegi” lub “Usługa noclegowa”. W treści faktury nie wpisujemy wyrażeń typu: “Wczasy”, “Turnusy rehabilitacyjne”, “Kolonie” itp.

Faktury VAT wystawiamy WYŁĄCZNIE na kwotę jaka została wpłacona

Faktury wystawiamy wyłącznie na kwotę jaka została wpłacona oraz osoby, które faktycznie przebywały na naszym ośrodku.

Hits: 808